Netherlands | Select other Country

Gratis levering

Onderzoek met KiSel10 en Q-Symbio
Het laatste grote onderzoek dat gepubliceerd was is de KiSel10 studie onder ouderen in Zweden, dat onder leiding stond van de Zweed Alehagen. In een interview gaf hij aan waarom hij gekozen had voor de samenwerking met Pharma Nord. Het antwoord was simpel. Alleen door de goede onderbouwing van het product was een goedkeuring verkregen door de commissie die moet beoordelen of de deelnemers aan het onderzoek een goede kans hadden op een positief effect en dat hun veiligheid geen gevaar liep.
Tijdens het symposium Heart Failure 2013 van de European Society of Cardiology (ESC) in Lissabon werden de resultaten van de Q-Symbio studie gepresenteerd door S.A. Mortensen, cardioloog in het Academisch Ziekenhuis Kopenhagen.