Zoeken

  Search Results

  Afsluiten

  Mocht u een bijwerking van uzelf of één van uw familieleden rechtstreeks bij Pharma Nord willen melden, neem dan telefonisch contact op van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00. In noodgevallen kunt u ook buiten kantooruren contact met ons opnemen.

  Bij voorkeur neemt u telefonisch contact op met Pharma Nord, zodat we de door u ervaren bijwerking direct kunnen bespreken. U kunt echter ook een e-mail sturen naar Pharma Nord of het Pharma Nord Meldformulier Mogelijke Bijwerking(en) invullen en opsturen. Bij vragen of onduidelijkheden nemen we contact met u op voor het verkrijgen van extra informatie.

  Belangrijke informatie die Pharma Nord graag wil ontvangen om bijwerkingen te evalueren staat hieronder vermeld. Wij verzoeken u om deze informatie bij de hand te houden als u belt of te vermelden in uw e-mail.

  • naam en contactgegevens (inclusief nationaliteit) van de melder
  • naam, leeftijd en geslacht van de persoon die de bijwerking(en) heeft gehad
  • naam/namen en batchnummer(s) van gebruikte Pharma Nord product(en)
  • de ingenomen dosering en het moment van inname
  • aanvangsdatum (en eventueel de stopdatum) van gebruikte Pharma Nord product(en)
  • beschrijving van de bijwerking(en), inclusief begindatum, ontwikkeling en ernst
  • naam/namen van andere medicijnen, kruidengeneesmiddelen of voedings-supplementen die worden ingenomen en waarvoor ze worden ingenomen
  • relevante medische geschiedenis, in het bijzonder eerdere ervaringen met bijwerkingen en allergieën
  • een medische behandeling of advies gegeven door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg

  In sommige gevallen heeft Pharma Nord de verplichting om extra informatie in te winnen bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die kennis heeft van de gemelde bijwerking(en). Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om de naam en de contactgegevens van uw arts door te geven, voor het geval dat we contact moeten opnemen met deze arts.