Zoeken

  Search Results

  Afsluiten

  Prijzen
  De prijzen staan weergegeven bij de afzonderlijke berichten. Prijzen kunnen niet ingeruild worden voor andere producten, contant geld, krediet of punten. De prijzen zijn producten uit onze selectie van voedingssupplementen. 

  Voorwaarden
  Alleen antwoorden die gegeven zijn onder het originele bericht doen mee aan de de winactie. Je kunt slechts een keer per week deelnemen aan de winactie door te reageren op het bericht.

  De winnaar wordt als volgt gekozen
  De winnaar wordt direct via Facebook geïnformeerd in de week na het plaatsen van het bericht. In de laatste week van de winactie wordt de winnaar op dinsdag 22 december gekozen en geïnformeerd. 
  De winnaar wordt willekeurig geselecteerd en geïnformeerd via een persoonlijk bericht op Facebook en vermeld onder het geplaatste bericht. De winnaar dient een persoonlijk bericht te sturen naar de Facebook pagina van Pharma Nord Nederland of naar info-nl@pharmanord.com onder vermelding van naam en adresgegevens, e-mailadres en mobiele nummer. (de gegevens worden alleen gebruikt voor de Track & Trace)
  De winnaar heeft één (1) week de tijd om de prijs te innen, door te reageren op het bericht van Pharma Nord waarin wordt aangegeven dat hij of zij heeft gewonnen. Daarna verstuurt Pharma Nord de prijs per post. Wanneer de winnaar de prijs niet binnen 1 week int, wordt er een nieuwe winnaar gekozen.

  Overige informatie
  Deze winactie wordt niet ondersteund, gesponsord, gereguleerd door of gekoppeld met Facebook.
  De informatie die wordt verschaft in relatie tot de winactie is exclusief voor het doel van de winactie en is in overeenstemming met GDPR.
  Pharma Nord behoudt zich het recht voor om opmerkingen te verwijderen die aanstootgevend zijn of onjuiste informatie bevatten over de winactie of de producten van Pharma Nord. Dit is in overeenkomst met de visie van Pharma Nord over het verspreiden van onjuiste informatie over de producten. 
  Pharma Nord behoudt zich het recht voor de vormgeving van de winactie te veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.