Netherlands | Select other Country

Gratis levering

Het webinar Mitochondriale Aandoeningen begint binnenkort.

 

In dit webinar op 15 en 29 september, wordt dieper ingegaan op de werking van de mitochondriën en de rol die zij vervullen in ons lichaam. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes, die in bijna al onze lichaamscellen
voorkomen. 

Voor een goede werking van de mitochondriën zijn
verschillende vitamines, mineralen en spoorelementen, als ook co-enzym Q10 en
L-Carnitine nodig.
 

Nieuwe inzichten gedeeld door professionals!Spreker: Jacqueline Hartog

Tijdstip: 20.00 uur
Duur: 1.5 uur