Zoeken

  Search Results

  Afsluiten

  Bijwerkingen melden


  Deze pagina bevat de goedgekeurde procedure voor rapportage van bijwerkingen voor Pharma Nord producten.

  Bijwerkingen
  Een bijwerking is een ongewenst of onbedoeld effect van een geneesmiddel of een natuurlijk medisch preparaat. Deze producten zijn altijd voorzien van een bijsluiter. Voedingssupplementen vallen onder de Warenwet omdat ze wettelijk gezien voeding zijn. Bij voedingsmiddelen zijn bijsluiters niet nodig. Desondanks kunnen ongewenste reacties optreden.
  Als u symptomen ervaart die u niet verwacht of symptomen die niet op de verpakking vermeld staan adviseren wij contact op te nemen met uw huisarts of de afdeling spoedeisende hulp in het  ziekenhuis. Uw huisarts kan besluiten dat u door de bijwerking de behandeling veranderd moet worden. Uw huisarts kan ook adviseren het gebruik van het product te stoppen. Uw huisarts kan de bijwerking en andere relevante informatie rapporteren.

  Het is ook mogelijk bijwerkingen rechtstreeks te rapporteren bij het LAREB. Het landelijke meldpunt voor bijwerkingen.

  Als u vragen heeft over bijwerkingen met producten van Pharma Nord kunt u uiteraard ook Pharma Nord rechtstreeks benaderen.


  Melden van bijwerkingen aan Pharma Nord
  Mocht u een bijwerking van uzelf of één van uw familieleden rechtstreeks bij Pharma Nord willen melden, neem dan contact met ons op. Klik hier voor details.

  Bij voorkeur neemt u telefonisch contact op met Pharma Nord, zodat we de door u ervaren bijwerking direct kunnen bespreken. U kunt echter ook een e-mail sturen naar Pharma Nord via het contact formulier.  Bij vragen of onduidelijkheden nemen we contact met u op voor het verkrijgen van extra informatie.

  Belangrijke informatie
  Wat Pharma Nord wil ontvangen om bijwerkingen te evalueren staat hieronder vermeld. Wij verzoeken u om deze informatie bij de hand te houden als u belt of te vermelden in uw e-mail:

  • naam en contactgegevens (inclusief nationaliteit) van de melder
  • naam, leeftijd en geslacht van de persoon die de bijwerking(en) heeft gehad
  • naam/namen en batchnummer(s) van gebruikte Pharma Nord product(en)
  • beschrijving van de bijwerking(en), inclusief begindatum, ontwikkeling en ernst
  • de ingenomen dosering en het moment van inname
  • aanvangsdatum (en eventueel de stopdatum) van gebruikte Pharma Nord product(en)
  • relevante medische geschiedenis, in het bijzonder eerdere ervaringen met bijwerkingen en allergieën
  • een medische behandeling of advies gegeven door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg
  • naam/namen van andere medicijnen, kruidengeneesmiddelen of voedingssupplementen die worden ingenomen en waarvoor ze       worden ingenomen


  In sommige gevallen heeft Pharma Nord de verplichting om extra informatie in te winnen bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die kennis heeft van de gemelde bijwerking(en). Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om de naam en de contactgegevens van uw arts door te geven, voor het geval dat we contact moeten opnemen met deze arts.