Slaapgeneesmiddelen verhogen kans op Alzheimer

Slaapmiddelen op recept (benzodiazepinen) kunnen de kans op Alzheimer verhogen met 50% volgens Engelse dagbladen. Het artikel was gebaseerd op een studie van de Universiteit van Bordeaux dat op 9/9/2014 is gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift British Medical Journal (pdf). De studie is verricht bij 1.796 mensen van 66 jaar of ouder die thuis woonden. Deze groep werd vergeleken met een controle groep van 7.184 mensen. Er werd een duidelijke relatie gevonden tussen het gebruik van slaapgeneesmiddelen en het risico op het krijgen van Alzheimer.

Hoe langer slaapmiddelen gebruikt worden, hoe hoger het risico. Mensen die meer dan 6 maanden deze middelen gebruikten hadden een 74% hoger risico. Ook de werkingstijd van de benzodiazepinen had invloed. Langwerkende slaapgeneesmiddelen gaven een hoger risico dan kortwerkende middelen. Deze studie bevestigt de huidige adviezen om slaapgeneesmiddelen niet langer dan 3 maanden te gebruiken.

Lees meer